Nahoru
Nábytkářství
Mechatronika
Mechatronika

GDPR

Kontaktní údaje na správce:

Škola: Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41, Adresa: Komenského 41, 258 01 Vlašim

Tel.: 317 768 111

Email: bares@sps-vlasim.cz

ID datové schránky: ndpyhgt

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobnií údaje zejména za účelem zajištění vzdělávání. Osobnií údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Po uplynutií této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Ve výjimečných případech jsou osobnií údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vašeho uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Škola na základě uložené povinnosti jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů požadavků nebo žádostí týkajících se Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje na pověřence:

Ing. Veronika Charvátová

Email: gdpr@telcomp.cz

Tel.: 603 755 315

 

informace-gdpr-podepsana.pdf (Velikost: 452.77 kB)

 

Povinné testování ve školách z hlediska GDPR

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a žáků v rámci povinného testování

 

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41, IČ: 61664553, sídlem Komenského 41, 258 01 Vlašim, jako správce je povinen v souladu se zásadou transparentnosti informovat své zaměstnance, žáky a případné uchazeče o zpracování osobních údajů, které se jich týkají. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy. Tento dokument slouží k řádnému informování zaměstnanců a žáků o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením povinného testování zaměstnanců školy a dále žáků na přítomnost nákazy COVID-19. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo manuálně v listinné podobě vlastními zaměstnanci správce Střední průmyslové školy, Vlašim, Komenského 41.

Projekt ERASMUS +

Zahraniční stáže ve firmách

Projekt Šablony

„SPŠ Vlašim - S technickým myšlením do budoucnosti".

 

Národní plán obnovy

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.