Nahoru
Nábytkářství
Mechatronika
Mechatronika

Mgr. Lenka Svitáková

Předsedkyně PK Technické lyceum

Učitelka přírodovědných předmětů - Matematika, Aplikovaná matematika a Biologie

Metodik EVVO - enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Ing. arch. Aleš Kladiva

OP stavebnictví

Učitel odborných předmětů - stavebnictví -Stavebnictví, Stavební konstrukce

Ing. Dagmar Benačanová

Zástupkyně ředitele školy pro obory typu L a H

317 768 220, 317 768 311, 317 768 315,

Předsedkyně PK Mechanik seřizovač a učebních oborů

Odborné předměty - strojírenství - Strojnictví, Strojírenská technologie, Technologie

Vedoucí odloučeného pracoviště - Velíšská 116

Bc. Eva Nováková

Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

Učitelka Matematiky, Deskriptivní geometrie

Učitelka informatiky, Algoritmizace a programování

Mgr. Zdeňka Mejzlíková

Matematika, Deskriptivní geometrie

317 768 229

Učitelka přírodovědných předmětů - Matematika, Deskriptivní geometrie

PaedDr. Věnceslava Švecová

Předsedkyně PK příroovědných předmětů a Ekonomie

317 768 229, 317 768 320

Učitelka přírodovědných předmětů - Matematika, Chemie

Zdeněk Kráčmera mladší

Učitel odborných předmětů

Učitel - CAD systémy, Konstrukční cvičení

Ing. Kamila Šulcová

Předsedkyně PK Strojírenství

Učitelka odborných předmětů - strojních - Mechanika, Strojírenská technologie, Technická fyzika, Technologie

Učitelka přírodovědných předmětů - Fyzika

František Brejda

Odborná praxe - stavebnictví

Učitel praxe - stavebnictví

Mgr. Josef Růžek

Zástupce ředitele pro odborný výcvik

317 768 712, 739 592 041

Učitel odborných strojírenských předmětů a učitel odborného výcviku.

Vedoucí dílen Luční 1699

Vedoucí doplňkové činnosti ve strojních dílnách

Ing. Zdeněk Kráčmera

Fyzika, Elektrotechnika a odborné strojírenské předměty

Učitel OP strojírenských a elektrotechnických

Učitel Fyziky

Veronika Vlnasová M. A.

Učitelka všeobecně vzdělávacích

Učitelka Anglického jazyka a německého jazyka

Ladislav Houlík

Učitelka odborných předmětů

Technická dokumentace

Ing. Lubomír Hejzlar

Učitel odborných předmětů

317 768 221

Učitel odborných předmětů - strojírenství

- CAD systémy, Konstruování v CAD, Odborné kreslení, Průmyslový design

Učitel Anglického jazyka

Mgr. Jitka Zelenková

Předsedkyně PK Český jazyk a literatura, Německý jazyk, Výchovná poradkyně

317 768 229

Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů - Český jazyk a literatura, Německý jazyk

Výchovná poradkyně

Mgr. Rostislav Baran

Zástupce ředitele pro obory typu M - statutární zástupce

317 768 224

Statutární zástupce ředitele školy

Učitel přírodovědných předmětů - Zeměpis,

Učitel cizých jazyků - Ruský jazyk, Německý jazyk

Celkem: 16 kontaktů
Projekt ERASMUS +

Zahraniční stáže ve firmách

Projekt Šablony

„SPŠ Vlašim - S technickým myšlením do budoucnosti".

 

Národní plán obnovy

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.