Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Maturity

Vloženo: 11.11.2021 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 410x | Upraveno: 3.11.2022 | Upravil: Bohumil Bareš

Maturitní zkoušky 2023

Cermat - maturitní kalendář

 

Cermat - zkoušky společné části

 

Cermat zkoušky profilové části

 

Profilové maturitní zkoušky – Maturity 2023

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41

Legislativní předpisy vymezující pravidla pro určení nabídky profilové části maturitní zkoušky:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (maturitní vyhláška), v platném znění

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle ŠVP.

Profilové zkoušky se mohou konat formou: písemnou, praktické zkoušky, ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí.

Podle § 14 maturitní vyhlášky lze konat povinnou zkoušku profilové části pouze z předmětů, jejichž součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny.

 

Profilová část se skládá se ze tří zkoušek.

 

 • Obor – Strojírenství – ŠVP Stavba a provoz strojů
 1. Ústní odborná zkouška – Stavba a provoz strojů 
 2. Ústní odborná zkouška  - Technologie
 3. Praktická zkouška z odborných předmětů – obhajoba maturitní práce

 

 • Obor – Stavebnictví – ŠVP Pozemní stavitelství
 1. Ústní odborná zkouška – Pozemní stavitelství 
 2. Ústní odborná zkouška  - Stavební konstrukce
 3. Praktická zkouška z odborných předmětů – obhajoba maturitní práce

 

 • Obor – Nábytkářská a dřevařská výroba – ŠVP Nábytkářství
 1. Ústní odborná zkouška – Konstrukce nábytku 
 2. Ústní odborná zkouška  - Technologie
 3. Praktická zkouška z odborných předmětů – obhajoba maturitní práce

 

 • Obor – Technické lyceum – ŠVP Stavebnictví
 1. Ústní odborná zkouška – Technologické procesy stavebnictví
 2. Ústní odborná zkouška  - Výběrová - (Anglický jazyk, Ruský jazyk, Německý jazyk,  Aplikovaná matematika, Deskriptivní geometrie, Chemie, Fyzika)
 3. Praktická zkouška z odborných předmětů – obhajoba maturitní práce

 

 • Obor – Mechanik seřizovač - ŠVP - Mechatronik
 1. Ústní odborná zkouška - Technologie
 2. Ústní odborná zkouška - Mechatronika
 3. Praktická zkouška z odborného výcviku – praktická zkouška v dílnách

 

 • Obor – Mechanik seřizovač – ŠVP -Programování CNC strojů
 1. Ústní odborná zkouška - Technologie
 2. Ústní odborná zkouška - Mechatronika
 3. Praktická zkouška z odborného výcviku – praktická zkouška v dílnách

 

Nahrazující zkouška z cizího jazyka            Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (cermat.cz)

Zkoušku z cizího jazyka, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle ŠZ dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni nejméně B1 nebo vyšší, podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání MZ v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání MZ v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 

 

 

Přehled důležitých termínů Maturit – jaro 2023

 

15.11. 2022 Centrum zpřístupní přihlašovací aplikaci v IS CERTIS. 

1. 12. 2022  Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ ŘŠ.

15. 12. 2022    Ředitel školy nejpozději ukončí přihlašován

20. 12. 2022    Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.

3. 1. 2023    Žáci se mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka. 

15. 1. 2023  MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma DT SČ MZ. 

1. 2. 2023        Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k DT.

 

Cermat - maturitní kalendář

 

Maturitní zkoušky - termíny profilové části

 1.  Odevzdání maturitních prací 31. března 2023 - třídy 4. A a. 4. B 
 2.  Písemná práce z ČJL – 
 3.  Písemná práce z ANJ a RJ –  
 4.  Pedagogická rada 19.dubna 2023                                            
 5.  4. MS -        praktické zkoušky
 6.  4. A -           obhajoby + ústní zkoušky 
 7.  4. L  -          obhajoby + ústní zkoušky 
 8. 4. MS -         ústní zkoušky         

 

Třída 4.A - obory Technické lyceum a Stavebnictví 

Třída 4. L - obory Strojírenství a Nábytkáři

Třida 4. MS - obor Mechanik seřizovač se zaměřením Mechatronik a programování CNC strojů

 

 

          

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.