Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020

Vloženo: 21.1.2019 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 8251x | Zatím neupraveno
Ve všech oborech jsou volná místa, a proto budou vypsána další kola přijímacího řízení.

Další kola přijímacího řízení

  • K naplnění předpokládaného stavu žáků ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení (a to i po zahájení školního roku).
  • Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.  – 16. května 2019 bude vyhlášen počet volných míst a 2. kolo přijímacího řízení
  • Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:
  1. a) uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,
  2. b) nekoná se jednotná zkouška,
  3. c) na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu,
  4. d) řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky,
  5. e) ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky- nebude se u nás zohledňovat
  6. f) zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali.

 

 

Výsledky 4-letých maturitních oborů budou zveřejněny zde:

v pondělí 29. 4. v 9:00

 

jpz-jzs-2019-2020-15-1-2020.pdf
kriteria-4-lete-ucebni-obory-19-20docx.pdf

23-45-L/01   MECHANIK SEŘIZOVAČ                 

 

 

1.

MS005

644

Přijat

2.

MS007

511

Přijat

3.

MS008

504

Přijat

4.

MS003

460

Přijat

5.

MS001

452

Přijat

6.

MS010

442

Přijat

7.

MS002

434

Přijat

8.

MS006

400

Přijat

9.

MS004

360

Přijat

10.

MS009

345

Přijat

11.

MS011

316

Přijat

 

   23-45-L/01   MS - MECHATRONIK 

             

1.

MECH008

814

Přijat

2.

MECH003

765

Přijat

3.

MECH011

684

Přijat

4.

MECH005

525

Přijat

5.

MECH006

504

Přijat

6.

MECH012

494

Přijat

7.

MECH001

466

Přijat

8.

MECH009

423

Přijat

9.

MECH004

409

Přijat

10.

MECH010

395

Přijat

11.

MECH013

363

Přijat

12.

MECH014

352

Přijat

13.

MECH007

345

Přijat

14.

MECH002

289

Přijat

 

78-42-M/01 TECHNICKÉ  LYCEUM               

 

1.

TL008

838

Přijat

2.

TL015

814

Přijat

3.

TL001

805

Přijat

4.

TL005

773

Přijat

5.

TL014

757

Přijat

6.

TL016

729

Přijat

7.

TL002

715

Přijat

8.

TL011

714

Přijat

9.

TL013

667

Přijat

10.

TL017

665

Přijat

11.

TL007

597

Přijat

12.

TL003

589

Přijat

13.

TL006

588

Přijat

14.

TL010

509

Přijat

15.

TL012

483

Přijat

16.

TL004

466

Přijat

17.

TL009

320

Přijat

 

  23-41-M/01   STROJÍRENSTVÍ

1.

STR003

838

Přijat

2.

STR004

765

Přijat

3.

STR007

644

Přijat

4.

STR001

589

Přijat

5.

STR006

509

Přijat

6.

STR013

499

Přijat

7.

STR011

494

Přijat

8.

STR012

477

Přijat

9.

STR005

433

Přijat

10.

STR002

430

Přijat

11.

STR010

423

Přijat

12.

STR008

409

Přijat

13.

STR009

400

Přijat

 

 

33-42-M/01   NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA         

 

 

1.

NAB010

684

Přijat

2.

NAB008

645

Přijat

3.

NAB009

604

Přijat

4.

NAB012

530

Přijat

5.

NAB003

460

Přijat

6.

NAB001

452

Přijat

7.

NAB005

451

Přijat

8.

NAB004

438

Přijat

9.

NAB006

435

Přijat

10.

NAB002

434

Přijat

11.

NAB014

363

Přijat

12.

NAB011

353

Přijat

13.

NAB007

332

Přijat

14.

NAB013

207

Přijat

 

36-47-M/01   STAVEBNICTVÍ

1.

STA003

928

Přijat

2.

STA005

724

Přijat

3.

STA013

607

Přijat

4.

STA002

588

Přijat

5.

STA001

583

Přijat

6.

STA006

544

Přijat

7.

STA010

530

Přijat

8.

STA008

516

Přijat

9.

STA007

502

Přijat

10.

STA011

490

Přijat

11.

STA012

488

Přijat

12.

STA009

477

Přijat

13.

STA004

435

Přijat

 

 

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 15. 5. 2019.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Pro uchazeče, kteří se hlásí z jiných než základních škol: uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyžádá zápisový lístek na odboru školství příslušného krajského úřadu dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Ve Vlašimi 29. dubna 2019                                     Ing. Bohumil Bareš

                                                                                       ředitel školy

 

 

 

 

 

Výsledky 3-letých učebních oborů budou zveřejněny zde:

v úterý 23. 4. v 9:00

 

kriteria-3-lete-ucebni-obory-19-20.pdf
vysledky-prijimaciho-rizeni-pro-skolni-rok-2020-21-3-lete.pdf

 

Učební obor: 23-56-H/01 – Obráběč kovů            

 

 

1.

OK017

190

přijat

2.

OK007

198

přijat

3.

OK004

209

přijat

4.

OK009

219

přijat

5.

OK006

226

přijat

6.

OK005

232

přijat

7.

OK014

232

přijat

8.

OK002

237

přijat

9.

OK013

242

přijat

10.

OK001

256

přijat

11.

OK003

267

přijat

12.

OK012

291

přijat

13.

OK010

300

přijat

14.

OK008

300

přijat

15.

OK016

312

přijat

 

 23-51- H/01 Strojní mechanik - zámečník

 

1.

SM-Z001

198

přijat

2.

SM-Z009

213

přijat

3.

SM-Z005

226

přijat

4.

SM-Z002

232

přijat

5.

SM-Z006

245

přijat

6.

SM-Z003

249

přijat

7.

OK015

254

přijat

8.

SM-Z004

266

přijat

9.

OK011

271

přijat

10.

SM-Z007

300

přijat

11.

SM-Z008

302

přijat

 

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 9. 5. 2019.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Pro uchazeče, kteří se hlásí z jiných než základních škol: uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyžádá zápisový lístek na odboru školství příslušného krajského úřadu dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Ve Vlašimi 23. dubna 2019                                     Ing. Bohumil Bareš

                                                                                       ředitel školy