Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

ŠVP - Mechanik seřizovač pro CNC - pro ty, co rádi programují obráběcí stroje

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 6505x | Upraveno: 7.10.2022 | Upravil: Bohumil Bareš
* Pro CNC

Kód oboru: 23-45-L/01 + 23-51-H/01

Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou

Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)

Výstupní certifikát: 

výuční list na konci 3. ročníku a vysvědčení o maturitní zkoušce na konci 4. ročníku

 

 

Zde se můžete podívat na videoukázku z projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

Videoukázka ze stránek Národního ústavu vzdělávání 

 

Učební plán oborů L + H = Mechanik seřizovač + Obráběč kovů - ŠVP Programátor CNC - -platný od 1. 9. 2022

 

   

1.

2.

3.

4.

Celkem

1.

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

13

2.

Cizí jazyk – anglický

3

3

3

4

13

3.

Matematika

3

3

3

4

13

4.

Občanská nauka

 

1

1

1

3

5.

Dějepis

2

     

2

6.

Fyzika

2

2

   

4

7.

Chemie

1

 

 

 

12

8.

Základy ekologie

1

     

1

9.

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

10.

Informatika

2

2

   

4

11.

Ekonomika

   

2

1

3

12.

Technologie (VSL)

2

2

2

2

8

13.

Strojírenská technologie

3

     

3

14.

Stroje a zařízení

3

     

3

15.

Elektrotechnika

 

2

 

 

2

16.

Technická mechanika

   

2

 

2

17.

Programování CNC

 

 

3

2

5

18.

Základy automatizace

 

 

2

1

3

19.

Technické měření

 

 

 

2

2

20.

Odborný výcvik

6

14

12

7

39

21.

Technická dokumentace

2

1

 

 

3

22.

Konstruování CAD

 

 

 

4

4

 

ŠVP (obsah a rozvržení výuky v předmětech) oborů L + H = Mechanik seřizovač + Obráběč kovů - ŠVP Programátor CNC - platný od 1. 9. 2022

 

 

Žáci:

 • Naučí se číst technické výkresy, volit technologické a pracovní postupy strojního obrábění.
 • V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů.
 • Zvládají základy automatizace – robotiky, pracují v CAD systému – SOLIDWORKS.
 • Zvládají áklady obrábění a v praxi zvládají seřizování a obsluhu obráběcích a tvářecích strojů s CNC řízením.
  • Sestavují programy pro CNC stroje v systémech EMCO, HEIDENHAIN a FANUC.

  V průběhu studia získává žák základní znalosti z obrábění na soustruhu a frézce a na číslicově řízených strojích jako je frézovací centrum a CNC soustruh.

  Získají v laboratořích  dovednosti  - spojené s měřením technických veličin.

 

PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence:

 • ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
 • jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
 • uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence:

 • obsluhovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje při obrábění obrobků;
 • seřizovat s použitím výrobní a technologické dokumentace výrobní stroje, zařízení a linky (např. obráběcí, tvářecí) a technologicky související manipulační prostředky;
 • upínat nástroje a výrobní pomůcky a seřizovat jejich polohu;
 • vytvářet pro CNC stroje výrobní programy;
 • provádět modifikaci, korekci a odzkoušení programů pro CNC stroje;
 • seznamovat operátory s obsluhou seřízených výrobních strojů, zařízení a linek při vykonávání technologických operací a v potřebném rozsahu je instruovat;
 • kontrolovat rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch a jakost povrchu obrobků;
 • vytvářet pracovní postupy, stanovovat pracovní podmínky, volit nástroje, nářadí, měřidla a další pracovní pomůcky pro vykonání technologických operací (i s využitím příslušného software na PC);
 • rozlišovat obráběné materiály podle jejich normovaného označení, znát jejich vlastnosti a zohledňovat je při jejich zpracování;
 • vyhledávat informace v normách, katalozích a jiných informačních zdrojích;
 • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií.

 

Uplatnění absolventa:

 • pokračuje ve studiu na vysokých školách zejména strojírenského zaměření
 • uplatníse ihned v praxi
 • podniká ve strojírenských oborech, často i stavebních

 

Absolvent se uplatní jako:

Absolvent se uplatní ve středních řídicích funkcích v oblasti strojírenství, při pracovních činnostech souvisejících se seřizováním, obsluhou a údržbou širokého sortimentu strojů, zařízení a linek.

 • Seřizovači při seřizování konvenčních a číslicově řízených obráběcích a tvářecích strojů, center a výrobních linek ve strojírenství,
 • Programátoři nebo obsluha CNC strojů.
 • obsluha obráběcích strojů
 • Soustružníci, frézaři, vrtaři a brusiči kovů. 
 • Získané znalosti a dovednosti mohou uplatnit při opravách, údržbě a seřizování všech typů obráběcích strojů, při tvorbě technické dokumentace, servisní a opravárenské činnosti.

 

 • Je také připraven ke studiu na vysokých školách, především ve studiu ve strojírenských oborech, často však i v oborech informatiky a výpočetní techniky nebo ekonomiky.

 

Z celkového počtu absolventů dané kategorie a skupiny oborů vzdělání se jich 30,6 % hlásilo ke studiu na vysoké školy a 26,5 % absolventů bylo také přijato.

Absolventi se zvoleným vzděláním, kteří jsou přijati ke studiu na VŠ, studují nejčastěji obory z těchto skupin:

 • Strojírenství, strojírenská výroba (51,1 %)
 • Doprava a spoje (12,3 %)
 • Speciální, interdisciplinární obory (11,1 %)
 •  

Míra nezaměstnanosti absolventů škol v dané kategorii a skupině oborů vzdělání byla v roce 2020 4,7 %, což je méně, než činí průměr za danou kategorii vzdělání (6,1 %). 

K 30.4. 2021 z naší školy je míra nezaměstnanosti v tomto oboru 0% - tedy všichni absolventi pracují.

 

Další informace o oboru najdete:

https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2345L01/Mechanik-serizovac?svpFiltr=296440

 

Zde se můžete podívat na videoukázku z projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

Videoukázka ze stránek Národního ústavu vzdělávání 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.