Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Nábytkářská a dřevařská výroba – ŠVP Návrhář nábytku - pro šikovné ruce a umělecké hlavy

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 6097x | Upraveno: 21.4.2022 | Upravil: Bohumil Bareš
Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří řídí technologické postupy, řeší konstrukce nových výrobků nebo zajišťují technologickou přípravu a průběh nábytkářské výroby.

 • Kód oboru: 33-42-M/01
 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Skupina oboru: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (Kód: 33)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

 

PDF souborUčební plán oboru Nábytkářská a dřevařská výroba - Nábytkářství - ŠVP Návrhář nábytku platný od 1. 9. 2022 (Velikost: 771.24 kB)

PDF souborŠkolní vzdělávací plán - obsah a rozvržení výuky v předmětech Nábytkářství - ŠVP Návrhář nábytku - platný od 1. 9. 2022

Ukázky návrhů a výroby žáků

 

DokumentUčební pomůcky (Velikost: 318.5 kB) (Velikost: neznámá)

 

Učebnice – student si nemusí učebnice kupovat, většinu si zapůjčí za poplatek 200,- Kč/školní rok od rady rodičů při prvém příchodu do školy. Fond učebnic se neustále doplňuje.

 

Žáci:

 • Naučí se základní výrobní technologie v oblasti zpracování dřeva.
 • Řeší konstrukce nových výrobků v nábytkářské výrobě.
 • Pracují s výtvarnými návrhy v CAD systému a s technickou dokumentací.
 • Používají program Topsolid
 • Používají základní i pomocné materiály ve výrobě daného výrobku.

 

Uplatnění absolventa:

 • Pokračuje ve studiu na vysokých školách zejména na fakultách technických nebo lesnických.
 • Uplatníse ihned v praxi
 • Podniká v nábytkářských oborech

 

PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence:

 • ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
 • jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
 • uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence:

 • číst technickou dokumentaci a vypracovávat konstrukční řešení výrobku nebo jeho části;
 • volit a připravovat vhodné materiály pro výrobu a posuzovat je z hlediska jejich technických a technologických parametrů, ekonomických a užitných vlastností, dbát na jejich hospodárné a ekologické využívání;
 • posuzovat vhodnost použití strojů a zařízení pro daný typ výroby a ovládat základy jejich obsluhy, seřizování a údržby;
 • navrhovat, organizovat a řídit technologické postupy ve výrobě nebo její části podle zadání a technické dokumentace výrobku;
 • navrhovat vhodné způsoby přípravy, ošetření a uskladnění materiálů i hotových výrobků;
 • řídit a organizovat činnosti při balení, přepravě a expedici hotových výrobků;
 • zajišťovat, řídit a organizovat pracovní činnosti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků;
 • navrhovat využití a další zpracování dřevního odpadu;
 • pracovat s aplikačními programy;
 • sledovat nové trendy ve vývoji technologií a aplikovat tyto poznatky v praxi.

 

Absolvent se uplatní v možných profesích:

Absolvent se uplatní ve středních řídicích funkcích v oblasti dřevozpracující výroby jako technickohospodářský pracovník nebo při činnostech souvisejících s řízením a organizací výroby na střední a nižší úrovni.

 • Nábytkářský konstruktér – navrhuje a realizuje nábytek, zpracovává konstrukční řešení nových výrobků a má podíl na kontrole a hodnocení jejich kvality a funkčnosti.
 • Nábytkářský technolog – stanovuje technologické postupy a zajišťuje průběh výroby.
 • Interiérový poradce – navrhne vhodný nábytek a jeho rozmístění v interiéru.
 • Dřevařský technik – dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač, technolog
 • Vedoucí a přípravář výroby
 • Mistr, technolog, plánovač, kontrolor jakosti, zásobovač, odbytář aj
 • Je také připraven ke studiu na vysokých školách, zejména na fakultách technických nebo lesnických.

 

 •  

Míra nezaměstnanosti absolventů škol v dané kategorii a skupině oborů vzdělání byla v roce 2020 0,0 %, což je výrazně méně, než činí průměr za danou kategorii vzdělání (7,2 %). Oproti předchozímu roku míra nezaměstnanosti absolventů zvolené kombinace vzdělání mírně klesla.

K 30.4. 2020 z naší školy je míra nezaměstnanosti v tomto oboru 0 % - tedy všichni absolventi měli práci.

Další informace o oboru najdete na: https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/3342L51/Nabytkarska-a-drevarska-vyroba

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.