Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Strojírenství – ŠVP - Stavba a provoz strojů - pro ty, kteří rádi přijdou každému stroji na kloub (šroub)

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 4819x | Upraveno: 16.11.2020 | Upravil: Bohumil Bareš
Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci.

Školní vzdělávací plán - obsah a rozvržení výuky v předmětech- Stavba a provoz strojů

Učební pomůcky (Velikost: neznámá)

 

Učebnice – student si nemusí učebnice kupovat, většinu si zapůjčí za poplatek 200,- Kč/školní rok od rady rodičů při prvém příchodu do školy. Fond učebnic se neustále doplňuje.

 

Žáci:

 • Naučí se navrhovat, propočítávat a konstruovat součásti a mechanizmy strojů, nástrojů, nářadí, přípravky a jiné výrobní pomůcky používané ve strojírenské výrobě, vytvářet výrobní postupy při jejich výrobě a opravách, volit stroje a zařízení, nářadí, nástroje a výrobní pomůcky.
 • Používají informační technologie, modelují a připravují technickou dokumentaci v CAD systému – př. SOLIDWORKS a využívají technický software pro přípravu a řízení výroby.
 • V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství.
 • Získají v laboratořích  dovednosti  - spojené s měřením technických veličin a zkoušením materiálů.
 • Seznámí se s elektrickými měřeními na výukovém systému RC Didactik připojených na PC a provádí a vyhodnocují technická měření,
 • Konstruuje části a mechanismy strojů na základě funkčních a pevnostních výpočtů,
 • Metodami 2D a 3D modelování připravuje vizualizaci a prezentaci projektů,
  Čtou a vytvářejí technickou dokumentaci,
  především strojnické výkresy
 • Plánují údržbu a nasazení strojů s ohledem na efektivnost a na ochranu životního prostředí,

 

Uplatnění absolventa:

 • pokračuje ve studiu na vysokých školách zejména strojírenského zaměření
 • uplatníse ihned v praxi
 • podniká ve strojírenských, popřípadě stavebnch oborech a často však i v oborech dopravy a spojů, informatiky a výpočetní techniky.

 

Absolvent se uplatní v možných strojních profesích jako:

 • konstruktér
 • projektant
 • technolog
 • mistr ve výrobě a servisu strojů a zařízení
 • dispečer
 • kontrolor jakosti
 • dílenský plánovač
 • technik investic a engineeringu,
 • provozní technik
 • operátor CNC obráběcích strojů a i jiných technologických zařízení,
 • technik údržby strojů,
 • prodejce strojů - obchodní zástupce
 • technický manažer provozu.
 • a další.

 

Po ukončení studia by si stejný obor vzdělání opět zvolilo 77,0 % absolventů zvolené skupiny oborů vzdělání, což je více, než činí průměr u absolventů s maturitou celkem (72,0 %).

S odbornou přípravou je spokojeno 75,0 % absolventů zvolené skupiny oborů vzdělání. 

 

Z celkového počtu absolventů dané kategorie a skupiny oborů vzdělání se jich 64,9 % hlásilo ke studiu na vysoké školy a 57,2 % absolventů bylo také přijato.

Absolventi se zvoleným vzděláním, kteří jsou přijati ke studiu na VŠ, studují nejčastěji obory z těchto skupin:

 • Strojírenství, strojírenská výroba (66,5 %)
 • Speciální, interdisciplinární obory (9,6 %)
 • Doprava a spoje (7,5 %)

 

Míra nezaměstnanosti absolventů škol v dané kategorii a skupině oborů vzdělání byla v roce 2020 4,1 %, což je méně, než činí průměr za danou kategorii vzdělání (4,7 %). 

K 30.4. 2020 z naší školy je míra nezaměstnanosti v tomto oboru 5,55 % - tedy 1 absolvent neměl práci.

 

Zde se můžete podívat na videoukázku z projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

 

Videoukázka ze stránek Národního ústavu vzdělávání

Další informace o oboru najdete: https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2341M01/Strojirenstvi