Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Maturitní obory

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 2751x | Upraveno: 9.11.2020 | Upravil: Bohumil Bareš
Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Podáním dvou přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (tzn. podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní obor a druhou např. na obor s výučním listem, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou).

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Kritéria pro přijetí si každá škola stanovuje individuálně. Zákon pouze stanovuje, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 %

 

STANOVENÁ KRITÉRIA PRO SESTAVENÍ POŘADÍ PŘIHLÁŠENÝCH UCHAZEČŮ V MATURITNÍCH OBORECH

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

denní studium – 4-leté obory

23-41-M/01  Strojírenství                                               

                   ŠVP – Stavba a provoz strojů                      15 žáků

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba             

                   ŠVP – Návrhář nábytku                               15 žáků

36-47-M/01 Stavebnictví                                                 

                   ŠVP – Pozemní stavitelství                           15 žáků

78-42-M/01 Technické lyceum

                   ŠVP – Rozvoj technického myšlení             15 žáků

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

                   ŠVP – Programátor CNC strojů                 15 žáků

                   ŠVP – Mechatronik                                        15 žáků  

 1. Průměrný prospěch ze ZŠ tvoří 40 % výsledného počtu bodů – body budou vypočteny podle vzorce (průměrný prospěch za poslední 3 pololetí na základní škole * 100)
 2. Výsledky jednotlivých přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky budou tvořit 60 % výsledného počtu.
 3. Výpočet celkového bodového ohodnocení bude podle vzorce ( 100/průměrný prospěch za 3 pololetí ZŠ*0,40) + (součet bodů z výsledků jednotných zkoušek*0,60) – vznikne přepočtený počet bodů – tento výsledek převedeme násobícím koeficientem *10 na body. Podle počtu bodů bude sestaveno pořadí uchazečů – nejvyšší počet bodů = první v pořadí.
 4. V případě rovnosti bodů, kdy se rozhoduje o přijetí či nepřijetí, o konečném pořadí rozhodují pomocná kritéria:
  1. Rozšíření bodového hodnocení na jedno, popřípadě dvě desetinná místa
  2. V případě, že uchazeč doloží umístění od okresního kola výše ve sportovních nebo odborných soutěží získá pomocné body, o které bude zvýšen konečný počet bodů
 5. místo - 6 bodů
 6. místo - 4 body
 7. místo - 2 body
 8. Pro zachování objektivity se do průměrného prospěchu nezapočítávají volitelné předměty.
 9. U všech oborů je potřeba na přihlášce potvrzené doporučení od lékaře.