Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Informace pro 1. ročníky

Vloženo: 30.6.2020 | Autor: Bohumil Bareš | Zobrazeno: 355x | Upraveno: 30.6.2020 | Upravil: Bohumil Bareš
Informace o stravování - pro všechny - přihláška ke stravování + dotazník pro 1. ročníky

 

Vyplněné dotazníky a přihlášky zasílejte na adresu kolmanova@sps-vlasim.cz

 

Děkuji.

 

 

I N F O R M A C E   O   S T R A V O V Á N Í

 

 

Snídaně, přesnídávka                                                  20,- Kč

Oběd                                                                             29,- Kč

Svačina, večeře                                                            27,- Kč

Ubytování                                                1050,- Kč/ 1200,- Kč

                                                                                

Čip (platnost po dobu studia)                                     115,- Kč

      (má další využití – kopírování, vstup do budov atd.)                          

po skončení stravování a vrácení funkčního čipu bude 115,- Kč vráceno.  Částku 115,- Kč za čip

 uhradí strávník  v hotovosti při vydání čipu.

 

Stravné a ubytování  se platí  z  účtů

 

Strávníci platící z účtů:  Zřídí si „příkaz k inkasu“ na č. ú.  284621895/0300.

Srážka plateb z účtů bude provedena zálohově vždy první týden v měsíci, ve kterém se žák bude stravovat. Částky za odhlášené obědy budou promítnuty do platby v dalším měsíci.

Odhlašování stravného ve školní jídelně:

 

v  strava se odhlašuje na:

  1. a) č. 317 768 510, 737 287 029, holeckova@sps-vlasim.cz  -  p. Holečková, vedoucí školní jídelny
  2. b) č. 317 768 217, 724 328 406, lalakova@sps-vlasim.cz - p. Laláková, referentka stravování
  3. c) webových stránkách školy sps-vlasim.cz, sekce školní jídelny - přihlašovací údaje obdrží strávník na počátku stravování
  4. d) nebo terminálu v každé školní jídelně s použitím čipu

v  strávník je každý měsíc automaticky přihlašován dle nastavených stravovacích zvyklostí,          i když nemá k 1. dni v měsíci stravné uhrazeno. Za odhlašování si strávník zodpovídá sám.

v  při odhlašování snídaně je zároveň odhlášena přesnídávka a u večeře i svačina            

v  studenti z DM odhlašují pouze jídla za dobu, kdy nejsou na DM (např. nemoc), strávník ubytovaný na DM se musí stravovat

v  dny, které se strávník pravidelně nestravuje, je možno odhlásit na celý rok osobně

v  nebude-li platba provedena z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu, musí strávník zaplatit příslušnou částku dodatečně, jinak nebude možné stravování poskytovat. Stravné musí být uhrazeno nejpozději do konce měsíce, ve kterém dluh vznikl.  

v  podrobnější informace ve Směrnici o školním stravování  v sekci „Školní jídelny“

na www.sps-vlasim.cz