Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

2. kolo přijímacího řízení

Vloženo: 18.6.2020 | Autor: Bohumil Bareš | Zobrazeno: 228x | Upraveno: 23.6.2020 | Upravil: Bohumil Bareš

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), a podle vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen vyhláškou MŠMT).

Čtyřleté studium je určeno pro žáky z 9. tříd základních škol, popřípadě starší uchazeče. Pro doplnění počtu míst v 1. ročníku 2020/2021 vyhlašuje ředitel SPŠ, Vlašim, Komenského 41 další kolo přijímacího řízení pro obory:

78 - 42 - M/01 - Technické lyceum - 10 volných míst

23 - 41 - M/01 - Strojírenství - 10 volných míst

33 - 42 - M/01 - Nábytkářská a dřevařská výeoba - ŠVP Nábytkářství -10 volných míst

36 - 47 - M/01 - Stavebnictví - ŠVP Pozemní stavby - 12 volných míst

23 - 45 - L/01 Mechanik seřizovač - SPŠ Mechatronik - 7 volných míst 

23 - 45 - L/01 Mechanik seřizovač - SPŠ programátor CNC - 5 volných míst

Přihlášky je možné vytisknout z webových stránek školy, budou přijímány formou písemnou a doručením poštou nebo osobně. V přihlášce je nutné potvrzení prospěchu základní školou, pokud nebude přihláška potvrzena ředitelstvím základní školy, žádáme o přiložení ověřených kopií vysvědčení z obou uváděných ročníků docházky na ZŠ. Potvrzení lékařem o zdravotní způsobilosti vyžadujeme. V případě specifických poruch učení či změněné pracovní schopnosti žádáme o příslušný posudek.

Škola bude přijímat přihlášky průběžně dle zájmu uchazečů.

Konečný termín 2. kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel SPŠ Vlašim, Komenského 41 v souladu s platnými předpisy na pátek 28. srpna 2020 pro všechny výše uvedené obory.

Z  rozhodnutí ředitele SPŠ Vlašim, Komenského 41 se přijímací zkoušky (písemné, ústní)

N E K O N A J Í.

Kritéria pro přijetí platná pro všechny výše uvedené obory:

Na základě zaslané přihlášky a jejích příloh bude provedeno hodnocení prospěchu na ZŠ (průměr ze tří vysvědčení ZŠ uváděných na přihlášce za I. a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy)

Individuálně se budou posuzovat žáci se specifickými poruchami učení, případně se změněnou pracovní schopností.

Pořadí uchazečů bude zveřejněno dle výše uvedených předpisů.

Bližší informace budeme podávat telefonicky, emailem, popřípadě po předchozí dohodě přímo ve škole.

Ve Vlašimi dne 18. června 2020

                                                                   Ing. Bohumil Bareš - ředitel školy