Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

GDPR

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 2674x | Upraveno: 26.5.2021 | Upravil: Bohumil Bareš

 

 

Kontaktní údaje správce:

Škola: Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41, Adresa: Komenského 41, 258 01 Vlašim

Tel.: 317 768 111

Email: bares@sps-vlasim.cz

ID datové schránky: ndpyhgt

 

 

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobni? údaje zejména za účelem zajištění

vzdělávání. Osobni? údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Po uplynuti? této doby jsou osobni? údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem c?. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Ve výjimečných případech jsou osobni? údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vašeho uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodny?, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Škola na základě uložené povinnosti jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů požadavků nebo žádostí týkajících se Vašich osobních údajů.

 

 

Kontaktní údaje na pověřence:

Ing. Veronika Hanusová

Email: gdpr@telcomp.cz

Tel.: 603 755 315

 

 

Povinné testování ve školách z hlediska GDPR

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a žáků v rámci povinného testování

 

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41, IČ: 61664553, sídlem Komenského 41, 258 01 Vlašim, jako správce je povinen v souladu se zásadou transparentnosti informovat své zaměstnance, žáky a případné uchazeče o zpracování osobních údajů, které se jich týkají. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy. Tento dokument slouží k řádnému informování zaměstnanců a žáků o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením povinného testování zaměstnanců školy a dále žáků na přítomnost nákazy COVID-19. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo manuálně v listinné podobě vlastními zaměstnanci správce Střední průmyslové školy, Vlašim, Komenského 41.