Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

GDPR

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1025x | Zatím neupraveno

GDPR (Velikost: 415.63 kB)

 

Kontaktní údaje správce:
Škola: Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41
Adresa: Komenského 41, 258 01 Vlašim
Tel.: 317 768 211 GSM brána: 739 220 255
Email: sps@sps-vlasim.cz ID datové schránky: ndpyhqt


Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem zajištění vzdělávání. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vašeho uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Škola na základě uložené povinnosti jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí týkajících se Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence:
Ing. Martin Fridrich
Email: martin.fridrich@jonas-services.cz
Tel: +420739476550