Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Maturitní zkoušky


 

Přehled důležitých termínů podzimní maturity 2019 

 

25. 6.                     Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.

 

28. 6.   Ředitel školy nejpozději ukončí přihlašování, tj. stiskne tlačítko „Ukončit přihlašování“.

 

3. 7.     Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.

 

12. 7.    Ředitel spádové školy nejpozději ukončí rozsazování žáků do učeben, tj. stiskne tlačítko „Ukončit rozsazování“.

 

15. 8.    MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.

 

16. 8.    Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.

 

2. – 6. 9.  Konání písemných zkoušek  a didaktických testů SČ MZ na spádových školách.

 

10. a 11. 9.  Konání profilových zkoušek na ěkole - SPŠ Vlašim, Komenského 41, 258 01 Vlašim.

 

Nejdůležitější novinky pro MZ 2019

1.    Časový limit pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury byl prodloužen o 15 minut, nově tak na jeho řešení mají žáci 75 minut.

2.    U písemné práce z českého jazyka a literatury bylo zrušeno rozdělení zkoušky na čas pro výběr zadání a samotné psaní písemné práce. Nově tak žáci rovnou po skončení úvodní administrace dostanou jak testový sešit se zadáním zkoušky, tak záznamový arch pro zápis čistopisu písemné práce. Časový limit pro napsání písemné práce je 110 minut.

3.      Didaktický test z matematiky budou moct žáci, kteří si tento předmět vyberou jako povinně volitelnou zkoušku ve společné části, řešit až 120 minut (místo původních 105 minut). Navíc se žákům, kteří požádali o úpravu podmínek MZ z důvodu předchozí studia v zahraniční škole (min. 4 z předcházejících 8 let), tato doba prodlužuje o dalších 10 minut a mohou při zkoušce využít překladový slovník.

4.      Vyhláška dále stanovuje nové kategorie a skupiny žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (tzv. žáků s PUP MZ). Jedná se o kategorie a skupiny SP-2-N, SP-2-N-A a SPUO-2-N. Tyto nové skupiny PUP se od skupin bez „N“ liší v tom, že žáci nepracují s upravenou zkušební dokumentací a nemají nárok na alternativní zápis odpovědí.

Model maturitní zkoušky pro rok 2019


Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2019

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor. 

maturitni-zpravodaj-47-18.pdf
cermat-mz-49-19-fin-matematika.pdf
cermat-mz-48-19-fin-cizi-jazyk.pdf
jzs-mz-jaro-2019-prilohy-1-7-1.pdf
jzs-mz-jaro-2019-podrobne-schema-priloha-8-3.pdf
mz2019-kalendar-na-web-1.pdf
profilove-maturitni-zkousky.pdf
zkousky-a-predmety.pdf
vyhlaska-177-platne-zneni-01-11-2018-fin.pdf
kolsky-zakon-a-vyhlaska.pdf
katalogy-pozadavku.pdf
prihlaska-k-mz-1.pdf
cermat-mz-50-19-fin-cesky-jazyk-a-literatura.pdf