Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Maturity - přehled


 
Cermat - informace k maturitní zkoušce

Model maturitní zkoušky pro rok 2020

 Maturitní zkouška se ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí:

- společné (státní)

- profilové (školní)

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

 
Přehled důležitých termínů:

 

5. 11. 2019 Centrum zpřístupní přihlašovací aplikaci v IS CERTIS.
2. 12. 2019

 

     Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.

13. 12. 2019 Ředitel školy nejpozději ukončí přihlašování, tj. stiskne tlačítko „Ukončit přihlašování
18. 12. 2019 Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.
2. 1. 2020 Žáci se mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka.
15.1. 2020 MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.
3. 2. 2020 Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ

    

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020.     

 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou.

Povinná či nepovinná zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu.

maturita zkouskyKomplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek

  • didaktického testu;
  • písemné práce;
  • ústní zkoušky.

Důvodem této komplexnosti je potřeba:

  • obsáhnout všechny klíčové součásti jazykových dovedností maturanta;
  • vyhnout se riziku, že absence některé dovednostní složky při hodnocení
    následně povede ke snižování jejího významu při výuce.

Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a didaktického testu jsou centrálně administrovány. To znamená, že mají centrálně stanovené zadání zkoušky a probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky se koná společně se zkouškami profilové části maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Český jazyk a literatura:

didaktický test, písemná práce, ústní zkouška; 

Cizí jazyk:

didaktický test, písemná práce, ústní zkouška.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský.

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou.

Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. 

 

Matematika:

didaktický test

 

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku. Toto pravidlo platí retrospektivně.

 

Katalogy požadavků:

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka je zpřístupněn na adrese vpz.cermat.cz.

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

K registraci na výsledkovém portálu žáka maturanti potřebují tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, který jim předal ředitel školy po datu ukončení přihlašování na příslušný termín konání maturitní zkoušky. Kód je rovněž uveden na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. Pakliže žák nemá výpis z přihlášky k maturitní zkoušce ani pozvánku k písemným zkouškám společné části u sebe, musí se obrátit na ředitele školy a požádat o předání jednoho z těchto dokumentů.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno sdělovat informace k výsledkům žáka jiným způsobem, případné dotazy k výslednému hodnocení řešte, prosím, s ředitelem školy. Tato služba je poskytována bez záruky jakéhokoliv druhu.

Zkoušky profilové části

viz níže přehled zkoušek u jednotlivých předmětů - témata k maturitě najdete v záložce Studenti a rodiče a podmenu Maturitní okruhy.