VEDENÍ ŠKOLY DĚKUJE VŠEM, KTEŘÍ SVOU ÚČASTÍ PODPOŘILI OSLAVY 125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY.