Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Stavebnictví - ŠVP - Pozemní stavitelství - pro ty, kteří rádi navrhují, připravují a realizují stavby

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 5151x | Upraveno: 9.11.2020 | Upravil: Bohumil Bareš
Žáci jsou připravováni pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků související s navrhováním, přípravou a realizací staveb.

 • Kód oboru: 36-47-M/01
 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

 

 

PDF souborUčební plán oboru Stavebnictví - ŠVP - Pozemní stavitelství

PDF souborŠkolní vzdělávací plán - obsah a rozvržení výuky v předmětech - ŠVP Pozemní stavitelství

 

DokumentUčební pomůcky (Velikost: 463.5 kB)

 

Učebnice – student si nemusí učebnice kupovat, většinu si zapůjčí za poplatek 200,- Kč/školní rok od rady rodičů při prvém příchodu do školy. Fond učebnic se neustále doplňuje.

 

 

Žáci:

 • Naučí se číst a kreslit základní stavební výkresy a pracovat s technickými podklady (normami, katalogy výrobků).
 • Poznají, využívají i zkouší vlastnosti stavebních hmot a materiálů, získají poznatky o stavbě a jejich částech, o působení sil a vlivů na stavební prvky a konstrukce.) a mají tedy přehled o stavebních konstrukcích, materiálech a produktech.,
 • Rozumí technologii staveb
 • Navrhují a vypracovávají projekty staveb - např. kompletní projekty rodinných domů – modelování v CAD systémech – př. ArchiCAD,  Dietrich´s, RTS rozpočty
 • Získávají základní znalosti z oblasti architektury, stavebních technologií a konstrukčních postupů.
 • Chrání životní prostředí a vyznají se v architektuře.
 • Získávají základní znalosti z oblasti architektury, stavebních technologií a konstrukčních postupů.
 • Získají i praktické zkušenosti.
 • Sestaví stavební rozpočet
 • Spočítají statiku a dimenzování jednotlivých konstrukčních prvků
 • Navrhnou skladby stavebních konstrukcí s ohledem na úspory tepla
 • Provedou základní zkoušky pro ověření vlastností materiálu.
 • Vytyčí a zaměří jednoduchou stavbu výškově a polohově

 

Uplatnění absolventa:

  • Stavební technik přípravy realizace investic - stavební projektant, rozpočtář.
  • Stavební technik vlastní realizace staveb - stavební mistr nebo stavbyvedoucí.
  • Stavební technik technolog - v oblasti výroby základních stavebních materiálů.
  • Je připraven tak, aby našel uplatnění ve stavebních firmách a projektových kancelářích.
  Je také připraven ke studiu na vysokých školách, především technických, zejména fakult stavebních včetně architektury nebo i ekonomického směru
 •  
 • Dále se uplatní:
 • Stavební odbory obecních úřadů.
 • Geodetické kanceláře.
 • Katastrální úřady.
 • Památková péče.
 • Realitní kanceláře

 

Po ukončení studia by si stejný obor vzdělání opět zvolilo 80,0 % absolventů zvolené skupiny oborů vzdělání, což je více, než činí průměr u absolventů s maturitou celkem (72,0 %).

S odbornou přípravou je spokojeno 93,0 % absolventů zvolené skupiny oborů vzdělání.

 

Míra nezaměstnanosti absolventů škol v dané kategorii a skupině oborů vzdělání byla v roce 2020 3,9 %, což je méně, než činí průměr za danou kategorii vzdělání (4,7 %). 

K 30.4. 2020 z naší školy je míra nezaměstnanosti v tomto oboru 0% - tedy všichni absolventi pracují.

 

Přechod absolventů na vysoké školy

Z celkového počtu absolventů dané kategorie a skupiny oborů vzdělání se jich 82,3 % hlásilo ke studiu na vysoké školy a 72,8 % absolventů bylo také přijato.

Absolventi se zvoleným vzděláním, kteří jsou přijati ke studiu na VŠ, studují nejčastěji obory z těchto skupin:

 • Stavebnictví, geodézie, kartografie (72,0 %)
 • Architektura (13,3 %)
 • Speciální, interdisciplinární obory (8,2 %)

 

Další informace o oboru najdete: https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/3647M01/Stavebnictvi

Zde se můžete podívat na videoukázku z projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

 

Videoukázka ze stránek Národního ústavu vzdělávání