Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Technické lyceum - zaměření - Rozvoj technického myšlení.

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 5859x | Upraveno: 29.10.2020 | Upravil: Bohumil Bareš
Obor je určen pro chlapce a dívky se zájmem o techniku, matematiku, přírodní vědy a informatiku. Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení. Ve 3. a 4. ročníku se žáci profilují buď ke strojírenství nebo stavebnictví.

 

 • Kód oboru: 78-42-M/01
 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Skupina oboru: Obecně odborná příprava (lyceum) (Kód: 78)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

PDF souborUčební plán oboru Technické lyceum se zaměřeními - Stavebnictví nebo Strojírenství

PDF souborŠkolní vzdělávací plán - obsah a rozvržení výuky v předmětech - ŠVP Zaměření Stavebnictví nebo Strojírenství

 

Učebnice – student si nemusí učebnice kupovat, většinu si zapůjčí za poplatek 200,- Kč/školní rok od rady rodičů při prvém příchodu do školy. Fond učebnic se neustále doplňuje.

 

Žáci:

 

 • Získají vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k vysokoškolskému studiu technických oborů.
 • Získají teoretické poznatky a vhled do problematiky technických oborů, zejména stavebních, strojních a počítačových.
 • Naučí se analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti a uplatňovat je při řešení pracovních metod a postupů.
 • Odborné vyučovací předměty jsou koncipovány tak, že podporují logické uvažování a představivost, rozvíjejí technické myšlení absolventů takže ovládají logické myšlení a nalézají kreativní řešení komplexních problémů.
 • Získají kvalitní jazykovou výbavu - všichni Anglický jazyk, druhý jazyk de výběru německý nebo ruský.
 • Pracují v SOLIDWORKS, ArchiCAD, Dietrich´s,
 •  

Absolvent:

 • Je připraven ke studiu na vysokých školách zejména technického směru - všechny obory na technických, strojních, stavebních, včetně architektury, přírodovědných, ekonomických, ale i pedagogických fakultách vysokých škol nebo se může uplatnit přímo na trhu práce.
 • Řeší programátorské úlohy, tvorbu a úpravu webových stránek, využívají CAD systémy.
 • Zná dva cizí jazyky, základy ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.
 • Podniká ve strojírenských, popřípadě stavebnch oborech a často však i v oborechspojených s PC

 

Absolvent se uplatní v možných profesích:

 • Projekční kanceláře
 • Stavební odbory obecních úřadů
 • Geodetické kanceláře.
 • Katastrální úřady.
 • Konstruktér ve výrobě
 • Programátor junior
 • Analytik
 • Výpočetní technik
 • Technický manažer provozu.

 

Míra nezaměstnanosti absolventů škol v dané kategorii a skupině oborů vzdělání byla v roce 2020 2,7 %, což je výrazně méně, než činí průměr za danou kategorii vzdělání (4,7 %).

K 30.4. 2020 z naší školy 1 absolvent neměl práci.

Z celkového počtu absolventů dané kategorie a skupiny oborů vzdělání se jich 87,8 % hlásilo ke studiu na vysoké školy a 73,7 % absolventů bylo také přijato.

 

Další informace o oboru najdete https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/7842M01/Technicke-lyceum

 

Zde se můžete podívat na videoukázku z projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

 

Videoukázka ze stránek Národního ústavu vzdělávání