Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Maturitní obory

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 3613x | Upraveno: 31.1.2021 | Upravil: Bohumil Bareš
Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů.

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Podáním dvou přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (tzn. podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní obor a druhou např. na obor s výučním listem, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou).

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Kritéria pro přijetí si každá škola stanovuje individuálně. Zákon pouze stanovuje, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 %

 

STANOVENÁ KRITÉRIA PRO SESTAVENÍ POŘADÍ PŘIHLÁŠENÝCH UCHAZEČŮ V MATURITNÍCH OBORECH

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

denní studium – 4-leté obory

 

 • Do 8.3. 2021 ředitel školy rozhodne o nekonnání přijímací zkoušky, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání a formy vzdělávání.

 

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

k dennímu studiu na Střední průmyslové škole, Vlašim, Komenského 41, 258 01 Vlašim

 

Obor

Zaměření

(název ŠVP)

Předpokládaný počet žáků

78-42-M/01 Technické lyceum

 

60

36-47-M/01 Stavebnictví

Pozemní stavitelství

23-41-M/01 Strojírenství

Stavba a provoz strojů

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

Návrhář nábytku

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Pro programování CNC

30

 

Mechatronik

 

Skutečný počet přijatých žáků bude stanoven dle zájmu o jednotlivé obory (počtu odevzdaných zápisových lístků) a vzhledem ke schválené kapacitě oborů vzdělávání.

 

 1. Průměrný prospěch ze ZŠ tvoří 40 % výsledného počtu bodů – body budou vypočteny podle vzorce (průměrný prospěch za poslední 1. pololetí za 8. ročník a 1.pololetí za 9. ročník na základní škole * 100)
 2. Výsledky jednotlivých přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky budou tvořit 60 % výsledného počtu.
 3. Výpočet celkového bodového ohodnocení bude podle vzorce ( 100/průměrný prospěch za 2 pololetí ZŠ*0,40) + (součet bodů z výsledků jednotných zkoušek*0,60) – vznikne přepočtený počet bodů – tento výsledek převedeme násobícím koeficientem *10 na body. Podle počtu bodů bude sestaveno pořadí uchazečů – nejvyšší počet bodů = první v pořadí.
 4. V případě rovnosti bodů, kdy se rozhoduje o přijetí či nepřijetí, o konečném pořadí rozhodují pomocná kritéria:
  1. Rozšíření bodového hodnocení na jedno, popřípadě dvě desetinná místa
  2. V případě, že uchazeč doloží umístění od okresního kola výše ve sportovních nebo odborných soutěží získá pomocné body, o které bude zvýšen konečný počet bodů
 5. místo - 6 bodů
 6. místo - 4 body
 7. místo - 2 body
 8. Pro zachování objektivity se do průměrného prospěchu nezapočítávají volitelné předměty.
 9. U všech oborů je potřeba na přihlášce potvrzené doporučení od lékaře.